34.450

Initiatiefvoorstel-Schouten en Pieter Heerma Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratoriumDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

13 april 2016

titel

Voorstel van wet van de leden Schouten en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratorium)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt, onder verwijzing naar artikel 12 van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten