Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- 33258/34105, I / toezegging T02238

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 april 2016 inzake uitvoering motie-Bikker c.s. (33258/34105, K) een of twee weken aan te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman