Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 12 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (31.755)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de bewindslieden van I&M van 5 april 2016 in reactie op brief van 8 maart 2016 (verslag schriftelijk overleg 34300 XII, D)

De commissie besluit:
- Toezegging T01095 als voldaan aan te merken en de bijbehorende brief (EK 31755, T) voor kennisgeving aan te nemen;
- Toezegging T01698 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T02149 als voldaan aan te merken en de twee bijbehorende brieven (Bijlagen bij EK 34300 XII, D) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer