Aandacht bij ASGP voor viering 200 jaar Staten-GeneraalTijdens de conferentie van de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) in Lusaka, Zambia heeft Griffier van de Eerste Kamer en vicepresident van de ASGP Geert Jan Hamilton een presentatie verzorgd over het 200-jarig bestaan van de Staten-Generaal als bicameraal parlement en het communicatiebeleid van het Nederlandse parlement rond dit jubileum.

Grotere versie foto

Politiek en democratie in Nederland

Hamilton haakte in zijn presentatie aan bij een recente studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau 'Meer democratie, minder politiek?'. Deze studie gaat in op de ontwikkelingen in de publieke opinie in politiek en democratie in Nederland. Hoewel de mate van tevredenheid met democratie en bovenal het vertrouwen in de politiek en politici zeer volatiel is geworden (en afhankelijk van politieke en economische ontwikkelingen), zijn er geen indicaties dat de steun voor het idee van democratie in Nederland fundamenteel afneemt. Er is nog veel vertrouwen in het functioneren van het politieke systeem. Hamilton betoogde dat het onderzoek onderstreept hoe belangrijk het is dat er voortdurend goede informatie is over het functioneren van het democratische systeem. Het is volgens Hamilton aan politici en de politieke partijen om hun opvattingen en beleid te presenteren. Het is aan het parlement als instituut om het publiek te informeren over het functioneren van de parlementaire democratie, de taken en bevoegdheden van het parlement en de wijze waarop die worden uitgeoefend, en het historische perspectief hiervan.

200 jaar Staten-Generaal

Het tweehonderdjarig jubileum was volgens de Griffier een geweldige gelegenheid om aandacht te vragen voor de rijke geschiedenis van de parlementaire democratie in Nederland. Dat gebeurde door een speciale website (www.200jaarstaten-generaal.nl), tentoonstellingen, digitale lessen, lezingen, een open huis, rondleidingen, rollenspelen en twee jubileumboeken (In dit Huis, over de Tweede Kamer, en Veelzijdig in deeltijd, over de Eerste Kamer). Hoogtepunt van de festiviteiten was een bijzondere Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal op 16 oktober 2015 die in het teken stond van terugblikken en vooruitkijken. Via films en toespraken werd de geschiedenis van Nederlandse parlement belicht aan de hand van drie thema's: constitutionele ontwikkelingen, communicatie tussen burgers en politici en veranderingen in de rol van de overheid (met het accent op de sociale wetgeving).

Hamilton besloot zijn bijdrage aldus:

"Giving objective information on the role and functioning of the parliament is an important task of the parliamentary staff of parliament. Parliament should have a clear communications strategy. Modern ICT makes it possible to reach all citizens that are interested. What we have experienced is that a jubilee can give new impetus to the communications strategy. The communications instruments have been polished for the anniversary and the positive reactions from society demonstrate that a wide set of means of communication can contribute to education of citizenship. One of the goals of our communications strategy is to bring all young people of the Netherlands to the parliamentary complex in The Hague at least once during their time in school. The visits to The Hague are greeted with great enthusiasm and the jubilee has certainly contributed to the willingness to participate to programs on parliament, democracy and the rule of law.  People are not always pleased with politics, but in the Netherlands through the celebration of 200 years of parliament we realized the more that there is enough reason to take pride in a parliamentary system that reflects the constitutional history and development of the country and its population."

Overige thema's van de conferentie

Andere thema's die tijdens deze conferentie aan de orde kwamen, waren onder meer: de benoemingsfunctie van het parlement, afsplitsingen in fracties en de consequenties daarvan, de constitutionele impasse rond de regeringsvorming in Spanje, filibustering in het parlement, incidentenwetgeving, machtenscheiding in Zuid-Afrika, e-parlement en groen parlement. Ook vonden er groepsdiscussies en een plenair debat plaats over de parlementaire begroting: voorbereiding, verantwoordelijkheden, uitvoering en controle. Overal ter wereld spelen griffiers een belangrijke rol bij de voorbereiding en implementatie van de begroting; zowel als het initiatief voor de totstandkoming van de begroting bij de regering ligt, als in gevallen dat het parlement over zelfstandige begrotingsautoriteit beschikt.

Achtergronddocumenten:


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.