Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 maart 2016
1. 34251

Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), CDA (Martens), D66 (Rinnooy Kan), PVV (Kops), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort), Christenunie (Bikker) en SGP (Schalk).

2. Toezeggingen T02159, T02161 en T02189

Toezegging Tour en culturele hoofdstad (34.285/34.286); Toezegging Informeren over nadere afspraken (34.285/34.286); Toezegging Stand van zaken schilderijen Rembrandt (34.109)

Het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over de restauratie van de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit (34109 / 34285 / 34286, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02159, T02161 en T02189 waren reeds als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman