Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))

- 33992

Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel, gezamenlijk met wetsvoorstel 33990, plenair te behandelen op 12 april 2016.

- 33990

Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel, gezamenlijk met wetsvoorstel 33992, plenair te behandelen op 12 april 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer