Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- Status toezeggingen T01945, T01946 en T01947

Toezegging Huis voor klokkenluiders vormgeven als bijzonder zelfstandig bestuursorgaan (33.258); Toezegging Scheiding advies en onderzoek binnen Huis voor klokkenluiders (33.258); Toezegging Onderzoek naar de publieke en de private sector (33.258)

Nu de wetsvoorstellen 33258 en 34105 zijn aangenomen, besluit de commissie de toezeggingen T01945, T01946 en T01947 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman