Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264) op 1 maart en op 8 maart 2016De stemmingen over deze moties vonden plaats op 15 maart 2016.

Na stemming bij zitten en opstaan op 15 maart 2016 aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan op 15 maart 2016 verworpen. CDA, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan op 15 maart 2016 aangenomen. PvdD, 50PLUS en PVV stemden tegen.

Aangehouden op 15 maart 2015. Deze motie is vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Na stemming bij zitten en opstaan op 15 maart 2016 verworpen. CDA, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor.