Griffiers nationale parlementen EU-lidstaten in Luxemburg bijeenDe Griffier van de Eerste Kamer Geert Jan Hamilton en de Griffier van de Tweede Kamer Renata Voss hebben in het European Convention Center in Luxemburg deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van de 'Secretaries General' van de nationale parlementen in de EU-lidstaten. Ook de Secretaris-Generaal van het Europees Parlement, Klaus Welle, nam er aan deel. De Griffiers kwamen bijeen ter voorbereiding van de 'Speakers Conference' die in mei plaatsvindt. Het is gebruikelijk dat deze conferenties georganiseerd worden door het land dat in het tweede semester van het voorafgaande jaar het voorzitterschap van de EU heeft bekleed. Dat was in de tweede helft van 2015 Luxemburg.

Grotere versie foto

Nederlands voorzitterschap

De Nederlandse Griffiers gaven een presentatie over de hoofdlijnen van het Nederlandse EU-voorzitterschap, in het bijzonder de parlementaire dimensie daarvan. Zij gingen in op de zes parlementaire conferenties die Nederland organiseert, en de bijzondere en innovatie ICT- en communicatiemiddelen waarvan het Nederlandse parlement daarbij gebruik maakt. Ook werd, mede aan de hand van een actueel filmpje, een terugblik geboden op de COSAC-Voorzittersconferentie die inmiddels heeft plaatsgehad.

Speakers Conference

Tijdens de Speakers Conference in mei zullen in elk geval de onderwerpen 'Management of migration flows', 'Role of National Parliaments and interparliamentary cooperation' en 'Ensuring the security of citizens while respecting fundamental freedoms' aan de orde komen. Ook het onderwerp 'Democratische controle op de activiteiten van Europol middels een Joint Parliamentary Group' wordt geagendeerd, evenals het onderwerp 'Europese Kiesakte'. Het Nederlandse parlement heeft bij een recent voorstel over deze Kiesakte onlangs subsidiariteitsbezwaren naar voren gebracht.

IPEX

De Griffiers discussieerden over en stemden in met de jaarlijkse IPEX jaarrapportage. IPEX staat voor InterParliamentary EU Information eXchange. Op dit online platform (www.ipex.eu), opgericht in 2000, wisselen parlementen en het Europees Parlement met elkaar informatie uit over Europese  voorstellen. Lidstaten plaatsen informatie op dit platform over de behandeling van EU-voorstellen in  hun parlement, zoals politieke dialogen die zij aangaan met de Europese Commissie en de eventuele bezwaren die zij indienen op voorstellen in het kader van subsidiariteit. Dit kan aan de hand van een database die alle (gezamenlijke) wetsvoorstellen van de Europese commissie en parlementaire documenten bevat. Het uitwisselen van informatie vormt de belangrijkste functie van het platform en biedt parlementen de mogelijkheid om in te zien wat het standpunt is van een parlement met betrekking tot een bepaald voorstel. Daarnaast geeft de website ook een kalender weer met bijeenkomsten in de Europese Unie en presenteren de nationale parlementen en de Europese Unie zich op een eigen pagina. Ook is er een mogelijkheid een discussie te starten op het forum. Een werkgroep is gestart met het uitdenken van een langere termijn 'Digital Strategy'.

Burgerschapseducatie

Een bijzonder thema tijdens deze Griffiersconferentie was 'The role of parliaments in citizenship education'. Vragen die daarbij aan de orde kwamen, waren:

  • Op welke manier kunnen parlementen burgerschapseducatie verbeteren?
  • Hoe kunnen parlementen  beter samenwerken met het onderwijssysteem om jonge burgers beter te betrekken in het politieke leven?
  • Op welke manier kan samenwerking met andere stakeholders (ministeries, jeugdorganisaties) verbeterd worden?
  • Hoe kunnen parlementen meer gebruik maken van informatietechnologie (facebook, twitter, website) om de interactie en communicatie met burgers te verbeteren?

Renata Voss presenteerde een aantal initiatieven die het Nederlandse parlement, deels in samenwerking met het Huis voor Rechtsstaat en Democratie 'ProDemos', de laatste jaren heeft genomen.

De Nederlandse Griffiers werden in Luxemburg ondersteund door EU-adviseur van de Tweede Kamer Janneke Timmer.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Geert-Jan Hamilton, Griffier van de Eerste Kamer spreekt de 'Secretaries General' van de nationale parlementen in de EU-lidstaten toe.
Afbeelding 1 - Geert-Jan Hamilton, Griffier van de Eerste Kamer spreekt de 'Secretaries General' van de nationale parlementen in de EU-lidstaten toe.