Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))

- 33992

Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties PVV (Van Hattem), SP (Don), GroenLinks (Ganzevoort) en SGP (Van Dijk).
Dit wetsvoorstel wordt gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33990).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer