Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 februari 2016




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- 34105/33258

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

Naar aanleiding van de brief van de initiatiefnemers van 12 februari 2016 inzake deze voorstellen (34105/33258, F) en van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 februari 2016 inzake benadelingsbescherming (34105/33258, G) stelt de commissie in meerderheid de Kamervoorzitter voor op 1 maart 2016 een derde termijn over de wetsvoorstellen te houden en dezelfde dag te stemmen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman