Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)

-
34052

Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko

Inbreng voor het verslag wordt, uiterlijk 9 februari, geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Schnabel), PVV (Kok), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren