Een succesvolle COSAC-voorzittersbijeenkomstActieve parlementariërs en een levendig debat. Zo duidde de voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer, Tuur Elzinga, de COSAC-voorzittersbijeenkomst, die vandaag plaatsvond in de historische Ridderzaal - letterlijk in het hart van de Nederlandse democratie. Het was de eerste van in totaal zes interparlementaire conferenties die de Eerste en Tweede Kamer samen organiseren. Elzinga: "We hopen dat u deze bijeenkomst ziet als een goede start van de parlementaire dimensie van het Nederlands voorzitterschap, en als een grondige voorbereiding op de plenaire vergadering van COSAC op 12, 13 en 14 juni 2016."

Grotere versie foto

Een belangrijke rol

Voorzitters en leden van de parlementaire commissies voor Europese Zaken verzamelden zich vandaag aan het Binnenhof in Den Haag om met elkaar van gedachten te wisselen over onder meer de rol van en de samenwerking tussen nationale parlementen binnen de Europese Unie. De zogenoemde COSAC-voorzittersbijeenkomst - ontleend aan het Franse acroniem voor Conférence des Organes Parlementaires Spécialisés dans les Affaires Communautaires - werd geopend door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol: "De commissies voor Europese Zaken vervullen een spilfunctie bij de taak van nationale parlementen om Europese wetgeving te controleren en de politieke dialoog met Brussel te onderhouden. Hiertoe is het essentieel dat de nationale parlementen goede betrekkingen met elkaar en met het Europees Parlement onderhouden en nauw samenwerken."

Het ochtendprogramma

Het ochtendprogramma bestond uit een paneldiscussie op basis van concrete casuïstiek: de Europol-verordening. Een belangrijke conclusie van de discussie was dat, om effectief controle te kunnen uitoefenen op EU-besluitvorming, tijdigheid van belang is en alle beschikbare parlementaire instrumenten moeten worden ingezet. Daarbij kan het rapporteurschap of het concept van een 'EU promotor' een nuttig instrument zijn, voegde Malik Azmani, voorzitter van de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer, daaraan toe.

Het middagprogramma

In de middag lag de focus op de Europese prioriteiten in 2016. Vicepresident en Eurocommissaris Kristalina Georgieva lichtte het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie toe. Dit programma bevat 23 initiatieven die de Europese Commissie in 2016 wil nemen, uiteenlopend van de Digitale Interne Markt tot migratiebeheer, van economie tot duurzaamheid. Georgieva: "Al deze uitdagingen maken het noodzakelijk dat we samenwerken." Ze voegde daaraan toe dat er geen tijd te verliezen is. "We hebben geen tijd voor business as usual, aangezien de ene crisis na de andere zich aandient."

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken presenteerde aansluitend - namens de Raad van Ministers van de EU - de prioriteiten van het Nederlands EU-voorzitterschap. "We kunnen ons voorzitterschap in drie woorden samenvatten: implementatie, implementatie en implementatie. De Europese Unie ondergaat op dit moment een aantal stresstests." Koenders stond expliciet stil bij de relatie tussen 'Brussel' en de burgers en de rol van volksvertegenwoordigers daarin en de noodzaak van transparantie. "We moeten het contact tussen EU-instellingen en de burger versterken. Het is van doorslaggevend belang dat er bruggen worden geslagen. Hier is een sleutelrol weggelegd voor de parlementen. U vertegenwoordigt samen 500 miljoen Europese burgers."

Een opmaat

De COSAC-voorzittersbijeenkomst is een opmaat naar de plenaire COSAC-vergadering, die plaatsvindt van 12 tot en met 14 juni in diezelfde Ridderzaal. Vandaag werd de agenda voor die plenaire vergadering vastgesteld. In juni zullen deelnemers - dat zijn dan leden van de parlementaire commissies Europese Zaken van de 28 EU-lidstaten - spreken over rechtsstatelijkheid, parlementaire controle, parlementaire diplomatie en actuele onderwerpen als een mogelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de migratieproblematiek. 

Voor meer informatie: www.parleu2016.nl 


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.