Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)

-
34052

Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko

De commissie besluit op dinsdag 9 februari 2016 inbreng te leveren voor het verslag. De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 16 februari 2016 plenair te behandelen, inclusief eventuele stemmingen, onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer uiterlijk vrijdag 12 februari heeft bereikt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren