Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- Rondvraag

Het lid Barth (PvdA) vraagt of het mogelijk is het plenaire debat over de Novelle Wet Huis voor Klokkenluiders (34105) en de heropening van het debat over het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders (33258) geheel of gedeeltelijk naar 16 februari 2016 te verplaatsen. Dit blijkt lastig te zijn, waarop het lid Barth haar verzoek intrekt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman