Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)

-
34052

Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 februari 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren