34.384

Permanente kiezersregistratie niet-ingezetenenDit voorstel wijzigt de Kieswet en beoogt dat voor Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen een permanente kiezersregistratie wordt gevormd. Het betreft personen die kiesrecht hebben voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer, van de leden van het Europees Parlement en voor raadgevende referenda. Personen die behoren tot deze groepen – die de Nederlandse nationaliteit bezitten, achttien jaar of ouder zijn, hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben en niet uit het kiesrecht zijn ontzet – kunnen worden opgenomen in het kiezersregister als zij daartoe een registratieverzoek indienen. Met een registratieverzoek maakt een persoon kenbaar aan welke soort verkiezingen hij wil deelnemen.

Vanaf het moment dat een persoon in het register is opgenomen heeft zijn registratie een zogenoemd permanent karakter. Dit betekent dat de in het buitenland woonachtige Nederlandse kiesgerechtigde zolang hij is geregistreerd, deel kan nemen aan alle komende verkiezingen. Hij hoeft zich niet steeds opnieuw voor elke stemming te laten registreren, zoals nu het geval is. De geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens die hij bij het verzoek tot registratie heeft opgegeven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 28 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 september 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 januari 2016

titel

Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten