Maidenspeech van Drs. L.H.J. Verheijen (PvdA)8 december 2015pdf Maidenspeech van Drs. L.H.J. Verheijen (PvdA)


Bij:

Handelingen 2015/2016, nr. 11, item 8, blz. 13-15