Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- C, AD

brief van de minister van Financiën van 27 november 2015 inzake verkoop ASR

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën van 27 november 2015 en besluit de behandeling op te schorten tot na de behandeling in de Tweede Kamer. Een algemeen overleg is voorzien op 28 januari 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren