Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onderzoek DNB (33.972) (T02087)

-
T02087

Toezegging Onderzoek DNB (33.972)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van SZW van 17 december 2015 over het kabinetsstandpunt inzake wijziging van het risicoprofiel van pensioenfondsen (33972, S) en besluit deze brief te betrekken bij het op 19 januari 2016 geplande mondeling overleg over de huidige problemen van de pensioenfondsen als gevolg van de lage rente / UFR.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren