Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren Kamer inzake onderhandelingen en aanpassen verdrag Marokko (33.162) (T02023)

-
T02023

Toezegging Informeren Kamer inzake onderhandelingen en aanpassen verdrag Marokko (33.162)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 15 december 2015 over het bilateraal socialezekerheidsverdrag met Marokko (33162, N) en wacht vooralsnog verdere besluitvorming in de Tweede Kamer af.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren