Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34.194)

-
34194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

De commissie neemt de brief van de staatsecretaris van SZW van 14 december 2015 met het stroomschema (34194, D) voor kennisgeving aan. De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren