Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (33.475)

- 33475, J

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 11 december 2015 over het SER-advies arbeidsmigratie (33475, J) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren