Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 december 2015
1.
34300 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
34194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

De commissie wenst het wetsvoorstel in beginsel te agenderen voor plenaire behandeling op 22 december 2015, maar wil de regering nog een schriftelijke vraag voorleggen. Na (spoedige) ontvangst van het antwoord op deze brief, besluit de commissie op 15 december a.s. of eindverslag kan worden uitgebracht.

3.
34117 en 34320

Novelle Wet algemeen pensioenfonds; Wet algemeen pensioenfonds

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven),CDA (Oomen) D66 (Rinnooy Kan), PVV (Kok), SP (Elzinga) en 50PLUS (van Rooijen).

4.
E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie besluit vier voorstellen uit het Werkprogramma als prioritair voor te dragen: een nieuwe start voor werkende ouders, pakket arbeidsmobiliteit, een pijler voor sociale rechten en beter migratiebeheer.

5.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) wordt de passage uit de memorie van antwoord van het Belastingplan (34302, G) over de ministeriƫle regeling waarmee de Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd, verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren