Eerste Kamer herdenkt oud-senator Gerrit HoldijkDe Eerste Kamer heeft dinsdag 8 december 2015 oud-senator Gerrit Holdijk herdacht die op 30 november op 71-jarige leeftijd is overleden. Hij was 25 jaar lid van de Eerste Kamer: van 3 juni 1986 tot 23 juni 1987 en van 11 juni 1991 tot 9 juni 2015.  

De Voorzitter van de Eerste Kamer beschreef hem in haar toespraak als een niet weg te denken stabiele factor in de Eerste Kamer in die periode. Zij prees de nuchtere distantie die hij altijd wist te bewaren tot de politiek, al was hij er vrijwel zijn gehele werkzame leven bij betrokken. Broekers-Knol: "Zich laten opzwepen door politieke overwegingen paste niet bij zijn zelfstandige, onafhankelijke karakter. Zelf zei hij hierover dat hij slechts een jurist was in de coulissen van de politiek."

Broekers-Knol merkte ook op dat senator Holdijk nooit zelf de publiciteit opzocht. Enerzijds omdat hij dat niet wilde, anderzijds omdat hij dat niet vond passen bij een senator. De senaat moest volgens hem in een zekere politieke en publicitaire luwte de kwaliteit van wetsvoorstellen beoordelen. Tijdens het eerste Kabinet- Rutte kwam de heer Holdijk desondanks onder grote publicitaire aandacht te staan. Onverstoord zette hij zijn werk als Kamerlid voort. Broekers-Knol: "Zijn grote verdiensten voor onze parlementaire democratie en de wijze waarop hij zijn taak als Eerste Kamerlid uitoefende, zijn voor ons een bron van inspiratie en een voorbeeld."

De minister-president stelde dat zijn heel eigen manier van doen de heer Holdijk een natuurlijk gezag verleende, samen met zijn grote kennis van zaken en zijn wijze, bezonken oordeel. Rutte: "Zijn pijp paste bij zijn bedachtzame aard. Een gesprek of debat met senator Holdijk, was altijd de moeite waard." De minister-president zei dat de heer Holdijk principieel en beginselvast was, maar tegelijkertijd aimabel en geen scherpslijper.  Wat hem ten diepste dreef was een onwankelbaar Godsvertrouwen. Rutte: "Ik vond het mooi hoe hij bij zijn afscheid van de Eerste Kamer sprak over de betekenis van de Veluwse afscheidsgroet 'ajuus', dat komt van adieu, ga met God. Die weg is nu de zijne."


Deel dit item: