Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Wetenschappelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (33.797) (T01896)

-
T01896

Toezegging Wetenschappelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (33.797)

De commissie besluit geen brief aan de regering te sturen. De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst met de kabinetsreactie op de wetenschappelijke evaluatie naar het effect van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek op de leefbaarheid (EK 33.797, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01896 wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman