Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- Mededelingen en informatie

Het lid Köhler (SP) informeert naar de voortgang van wetsvoorstel 34105 (Novelle Wet Huis voor klokkenluiders). De commissiegriffier geeft aan dat de reactie van de regering op de in het voorlopig verslag gestelde vragen nog niet is ontvangen. Deze wordt vóór het kerstreces verwacht.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman