Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Wetenschappelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (33.797) (T01896)

-
T01896

Toezegging Wetenschappelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (33.797)

De fractie van de SP wenst in schriftelijk overleg te treden met de regering over de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 november 2015 (33797, H). Inbreng voor een brief wordt geleverd op 1 december 2015. De toezegging blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman