Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 november 2015
1. 33862

Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), SP (Gerkens), GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

2. 34264

Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Krikke), CDA (Atsma), D66 (Rinnooy Kan), SP (Gerkens), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer), ChristenUnie (Bikker), PvdD (Teunissen), SGP (Schalk), 50PLUS (Nagel) en OSF (Ten Hoeve).

3. 34109

Erfgoedwet

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 24 november 2015 plenair te behandelen. [Ambtelijk is gebleken dat de minister op deze datum is verhinderd wegens Europese verplichtingen. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.]

4. T02062

Toezegging Geneeskundestudenten en coschappen (34.035)

Inbreng voor een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt geleverd door de fracties van D66 (Rinnooy Kan) en GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt een conceptbrief en mailt deze rond, met een reactietermijn tot donderdag 12 november 2015, 17:00 uur.

5. T02018

Toezegging Privacy van leners (33.846)

Inbreng voor een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt een conceptbrief en mailt deze rond, met een reactietermijn tot donderdag 12 november 2015, 17:00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman