verbergen  specifieke periode selecteren  9 juli 2024

 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XVI)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XVII)
  • aantekening gevraagd: PvdD, PVV, GroenLinks-PvdA en JA21
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 A)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 B)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 C)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 J)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 K)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 L)

25 juni 2024


18 juni 2024

 • Verworpen
  Motie-Perin-Gopie (Volt) c.s. over samenwerkingsverbanden actief wijzen op effectieve anti-discriminatie maatregelen en -trainingen (35.447, P)
 • Aangenomen
  Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35.447)
  • voor: 50PLUS, BBB, CDA, ChristenUnie, D66, JA21, OPNL, PVV, SGP, VVD en het lid Ferd Crone (GroenLinks-PvdA)
   tegen: FVD, PvdD, SP, Volt en de leden Mary Fiers (GroenLinks-PvdA), Roel van Gurp (GroenLinks-PvdA), Hetty Janssen-van Helvoort (GroenLinks-PvdA), Farah Karimi (GroenLinks-PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA), Randy Martens (GroenLinks-PvdA), Artie Ramsodit (GroenLinks-PvdA), Jeroen Recourt (GroenLinks-PvdA), Daan Roovers (GroenLinks-PvdA), Paul Rosenmöller (GroenLinks-PvdA), Noortje Thijssen (GroenLinks-PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks-PvdA) en Mei Li Vos (GroenLinks-PvdA)