verbergen  specifieke periode selecteren  21 maart 2023


14 maart 2023

 • Aangenomen
  Goedkeuring Verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) (35.332)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Betekeningsverordening (36.152)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (36.153)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (36.172)
  Hamerstuk

7 maart 2023


21 februari 2023

 • Aangenomen
  Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35.871)
 • Aangenomen
  Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (36.166)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (36.174)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen (36.281)
  Hamerstuk

14 februari 2023

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon (35.335)
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang (36.177)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer (36.184)

7 februari 2023

 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake huisvestingspakket migratiecrisis (36.183)
 • Aangenomen
  Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35.915)
  Hamerstuk

31 januari 2023


24 januari 2023

 • Aangenomen
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (36.200 VI)
 • Aangenomen
  Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluiders (35.851)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36.065)
  Hamerstuk