verbergen  specifieke periode selecteren  21 maart 2023


14 maart 2023

 • Aangenomen
  Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU) (PDF-document)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annabel Nanninga (Nanninga), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Bob van Pareren (Nanninga), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Caspar van den Berg (VVD), Diederik van Dijk (SGP), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Hugo Berkhout (Nanninga), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Johan Dessing (FVD), Joris Backer (D66), Lennart van der Linden (Nanninga), Loek van Wely (Nanninga), Lucas Vos (VVD), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Otto Hermans (Nanninga), Paul Frentrop (Frentrop), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Peter van der Voort (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Simone Kennedy-Doornbos (ChristenUnie), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Hiddema (Frentrop), Theo Rietkerk (CDA), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Toine Beukering (Nanninga) en Ton Rombouts (CDA)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gom van Strien (PVV), Hamit Karakus (PvdA), Henk Otten (Otten), Henriëtte Prast (PvdD), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen Recourt (PvdA), Jeroen de Vries (Otten), Margreet de Boer (GroenLinks), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mary Fiers (PvdA), Mei Li Vos (PvdA), Niko Koffeman (PvdD), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Nicolaï (PvdD), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tiny Kox (SP), Ton Raven (OSF) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO (33.118 / 34.986, FE)
 • Verworpen
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden (33.118 / 34.986, FC)
 • Aangenomen
  Motie-Janssen (SP) c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FA)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Motie-Moonen (D66) c.s. over het bevorderen van participatie (33.118 / 34.986, FB)
 • Aangenomen
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages (33.118 / 34.986, EZ)
 • Aangenomen
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (33.118 / 34.986, EY)
 • Aangenomen
  Goedkeuring Verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) (35.332)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Betekeningsverordening (36.152)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (36.153)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (36.172)
  Hamerstuk

7 maart 2023

 • Aangenomen
  Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over een onderzoek naar sanctieverzwarende effecten door stapeling van wetten (35.871, D)
  • voor: Annelien Bredenoord (D66), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Hamit Karakus (PvdA), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Henk Pijlman (D66), Henriëtte Prast (PvdD), Jeroen Recourt (PvdA), Johan Dessing (FVD), Joris Backer (D66), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Martin van Rooijen (50PLUS), Mary Fiers (PvdA), Mei Li Vos (PvdA), Mirjam Krijnen (GroenLinks), Niko Koffeman (PvdD), Paul Frentrop (Frentrop), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Nicolaï (PvdD), Peter van der Voort (D66), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Simone Kennedy-Doornbos (ChristenUnie), Theo Hiddema (Frentrop), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Tiny Kox (SP) en Ton Raven (OSF)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Alfred Arbouw (VVD), Annabel Nanninga (Nanninga), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Bob van Pareren (Nanninga), Caspar van den Berg (VVD), Diederik van Dijk (SGP), Gom van Strien (PVV), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Otten (Otten), Hugo Berkhout (Nanninga), Hugo Doornhof (CDA), Ilse Bezaan (PVV), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen de Vries (Otten), Lennart van der Linden (Nanninga), Loek van Wely (Nanninga), Lucas Vos (VVD), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Otto Hermans (Nanninga), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Pim van Ballekom (VVD), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Toine Beukering (Nanninga), Ton Rombouts (CDA) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Aangenomen
  Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer (EK 36.259 C)
  Hamerstuk

21 februari 2023

 • Aangenomen
  Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35.871)
 • Aangenomen
  Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (36.166)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (36.174)
  Hamerstuk