Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


10 maart 2020

 • groen vinkje
  Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)
 • groen vinkje
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (EK 35.179 E)

3 maart 2020

 • groen vinkje
  Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (34.971)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)
 • groen vinkje
  Invoering elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en uitbreiding basisregister reisdocumenten (35.047 (R2108))
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijzigingswet meldkamers (35.065)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35.310)
  Hamerstuk

18 februari 2020


11 februari 2020

 • rood kruisje
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregels (34.986, Z)
 • groen vinkje
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring (34.986, Y)
 • groen vinkje
  Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
 • groen vinkje
  Gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid (34.986, AA, was letter X)
 • rood kruisje
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een gekozen minister-president (34.430, Q)
 • groen vinkje
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over de reactie van de regering op overgebleven adviezen en de uitwerkingen van eerder overgenomen adviezen (34.430, R)
 • rood kruisje
  Motie-Cliteur (FVD) c.s. over het verschuiven van wetgevende macht naar de rechtsprekende macht (34.430, P)
 • rood kruisje
  Gewijzigde motie-Cliteur (FVD) c.s. over het bindend correctief referendum (34.430, S, was letter O)
 • rood kruisje
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de afschaffing van de Eerste Kamer (34.430, N)
 • groen vinkje
  Wet wijziging woonplaatsbeginsel (35.219)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verzamelwet OCW 20.. (35.320)
  Hamerstuk

4 februari 2020