verbergen  specifieke periode selecteren  28 maart 2023

 • Aangenomen
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over digitale geletterdheid op lerarenopleidingen (CXLVII, J)
 • Aangenomen
  Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming (CXLVII, H)
 • Aangenomen
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over codering van algoritmen binnen het wetgevingsproces (CXLVII, F)
 • Aangenomen
  Motie-Recourt (PvdA) c.s. over waarden en gedragingen voor het goed laten functioneren van de democratische rechtsstaat (CXLVII, D)
 • Aangenomen
  Motie-De Blécourt-Wouterse (VVD) c.s. over ondersteuning en expertise binnen de griffie op het terrein van digitalisering en AI (CXLVII, C)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid (36.158)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake gasopslag Bergermeer en garantieregeling Porthos (36.271)

21 maart 2023


14 maart 2023

 • Aangenomen
  Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU) (PDF-document)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annabel Nanninga (Nanninga), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Bob van Pareren (Nanninga), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Caspar van den Berg (VVD), Diederik van Dijk (SGP), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Hugo Berkhout (Nanninga), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Johan Dessing (FVD), Joris Backer (D66), Lennart van der Linden (Nanninga), Loek van Wely (Nanninga), Lucas Vos (VVD), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Otto Hermans (Nanninga), Paul Frentrop (Frentrop), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Peter van der Voort (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Simone Kennedy-Doornbos (ChristenUnie), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Hiddema (Frentrop), Theo Rietkerk (CDA), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Toine Beukering (Nanninga) en Ton Rombouts (CDA)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gom van Strien (PVV), Hamit Karakus (PvdA), Henk Otten (Otten), Henriëtte Prast (PvdD), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen Recourt (PvdA), Jeroen de Vries (Otten), Margreet de Boer (GroenLinks), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mary Fiers (PvdA), Mei Li Vos (PvdA), Niko Koffeman (PvdD), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Nicolaï (PvdD), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tiny Kox (SP), Ton Raven (OSF) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO (33.118 / 34.986, FE)
 • Verworpen
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden (33.118 / 34.986, FC)
 • Aangenomen
  Motie-Janssen (SP) c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FA)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Motie-Moonen (D66) c.s. over het bevorderen van participatie (33.118 / 34.986, FB)
 • Aangenomen
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages (33.118 / 34.986, EZ)
 • Aangenomen
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (33.118 / 34.986, EY)
 • Aangenomen
  Goedkeuring Verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) (35.332)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Betekeningsverordening (36.152)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (36.153)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (36.172)
  Hamerstuk