verbergen  specifieke periode selecteren  31 januari 2023

 • Verworpen
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo (36.200 XVI, K)
 • Aangenomen
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36.200 XVI)
 • Aangenomen
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over financiƫle compensatie voor zorgverleners met long-covid (36.200 XVI, L)

24 januari 2023

 • Aangenomen
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (36.200 VI)
 • Aangenomen
  Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluiders (35.851)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36.065)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake energietoeslag lage inkomens (36.211)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (36.212)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 A)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 B)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 C)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2022 (Najaarsnota) (36.250 I)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2022 (Najaarsnota) (36.250 IIA)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 2022 (Najaarsnota) (36.250 IIB)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (Najaarsnota) (36.250 III)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 IV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Financiƫn en Nationale Schuld 2022 (Najaarsnota) (36.250 IX)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 J)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 K)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Najaarsnota) (36.250 VII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Najaarsnota) (36.250 VIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Najaarsnota) (36.250 X)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022 (Najaarsnota) (36.250 XII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 XIV)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds voor het jaar 2022 (Najaarsnota) (36.250 XIX)