Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verzoek aan DNB om uitstel wijziging UFR (33.972) (T02085)

-
T02085

Het besluit van DNB over de aanpassing van de UFR

De commissie besluit op 17 november 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de brief van 17 juli 2015 over de de ultimate forward rate (ufr) van pensioenfondsen (33.972 EK, Q) en het op 9 oktober 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden onderzoek en kabinetsstandpunt hierover (32043, nr. 285 en bijlage).

Aansluitend - bij voorkeur dit jaar, maar na de begrotingsbehandeling SZW in de Tweede Kamer op 3 december a.s. - wil de commissie over dit onderwerp in mondeling overleg treden met de staatssecretaris.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren