Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)

- T02023

Toezegging Informeren Kamer inzake onderhandelingen en aanpassen verdrag Marokko (33.162)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW over het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (33162, M) van 26 oktober 2015 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren