Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 november 2015




1. 34272

Erkenning van grensoverschrijdende beroepskwalificaties in de EU-lidstaten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn) en CDA (Martens).

2. T02062

Toezegging Geneeskundestudenten en coschappen (34.035)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 oktober 2015 inzake toezegging geneeskundestudenten en coschappen (34035, P) besluit de commissie op 10 november 2015 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister te leveren.

3. Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016

De voorlopige inschatting van de commissie is dat een begrotingsdebat over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wenselijk noch noodzakelijk is.

4. Mededelingen en informatie

De commissie besluit op 10 november 2015 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister te leveren over toezegging T02018 (Privacy van leners), die weer op 'openstaand' wordt gezet.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman