pdf Maidenspeech van P. Schalk (SGP)


Bij:

Handelingen 2015/2016, nr. 1, item 7, blz. 2-4