Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34.194)

-
34194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 oktober 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren