Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de jeugdverblijven (34.053)

-
34053, C

Brief van de minister van SZW van 22 september 2015 ter aanbieding van het ontwerpbesluit op de jeugdverblijven

Het ontwerpbesluit op de jeugdverblijven geeft de commissie geen aanleiding te reageren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren