Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 29 september 2015
1.
33348

Wet natuurbescherming

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties VVD (Schaap), CDA (Van Kesteren), D66 (Schnabel), PVV (Dercksen), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Kuiper), PvdD (Teunissen) en SGP (Schalk).

2.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de bewindslieden van EZ van 21 september 2015 in reactie op brief van 14 juli 2015 (verslag schriftelijk overleg 34300 XIII, A)

De commissie besluit:

- Toezegging T00925 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01283 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01284 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01285 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01287 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01292 als openstaand te beschouwen, totdat de aanpassing van de werkingsduur bij wet is geregeld;
- Toezegging T01293 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01294 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01295 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01531 als openstaand te beschouwen, en het ministerie van EZ verzoeken de toezegging opnieuw te beoordelen, aangezien de reactie van het ministerie van EZ niets van doen heeft met de inhoud van de toezegging;
- Toezegging T01556 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01691 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01700 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01919 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02006 als voldaan te beschouwen.

3.
Evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts

Brief - met bijlagen - van de minister van Economische Zaken van 18 september 2015 (34252, B)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Visie betreffende de consultatie van de Europese Commissie inzake de Vogel- en Habitatrichtlijn

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 11 september 2015 (34166, G)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Teunissen (PvdD) overweegt naar aanleiding van deze brief een vraag te stellen in het voorlopig verslag inzake de Wet natuurbescherming (33348).

5.
Besluit houders van dieren (verbod op deelname met wilde dieren aan circussen etc.)

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 10 september 2015 (28286, N)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van EZ te houden op 1 december 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer