Prinsjesprijs voor senator Roel Kuiper vanwege parlementair onderzoekSenator Roel Kuiper (ChristenUnie) heeft op donderdag 10 september de Prinsjesprijs ontvangen voor zijn werk als voorzitter van de bijzondere parlementaire commissie van de Eerste Kamer die onderzoek heeft gedaan naar de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. De prijs werd toegekend door een jury onder leiding van oud-Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman en uitgereikt door de Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten van Overijsel, de provincie die dit jaar partner was van het Prinsjesfestival. De jury eerde met deze toekenning ook het werk van de Eerste Kamer: "De wijze waarop de Eerste Kamer het onderwerp heeft opgepakt demonstreert de kwaliteit van haar leden. Met een uitstekend parlementair onderzoek heeft de Kamer een gewichtig politieke onderwerp van de afgelopen dertig jaar doorgelicht."

De Prinsjesprijs maakt deel uit van het Prinsjesfestival en wordt ieder jaar uitgereikt aan een politicus die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland. De jury wordt gevormd door Wim Deetman (CDA), zelf Tweede Kamervoorzitter tussen 1989 en 1996, samen met de Nijmeegse hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baalen en Max van Weezel, politiek commentator van Vrij Nederland en presentator van Radio 1.

De jury schreef in haar rapport onder meer : "Met het aantreden van het tweede kabinet Rutte, dat niet over een meerderheid in de Senaat beschikt, schoof de Eerste Kamer in veel opzichten meer de politieke arena in. Als indirect gekozen orgaan is dat een positie waarmee de Kamer worstelt. Het idee om de Senaat op te heffen wordt sindsdien dan ook weer vaker gehoord. Te midden van zulk woelig vaarwater blijken er echter onder de senatoren ook individuen te zijn die hun rol met verve vervullen." In dit verband roemt de jury de inzet, doortastendheid en bijzonder scherpe geest van Kuiper, die hem volgens de jury tot een zeer waardevol hoeder van de kernwaarden van de Nederlandse democratie maken. Roel Kuiper schreef naar aanleiding van het onderzoek een boek met verdere verdiepende inzichten: ‘De terugkeer van het algemeen belang’.


Deel dit item: