Verslag van de vergadering van 22 september 2015 (2015/2016 nr. 1)

Aanvang: 13.43 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie) ( 33802 );

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer ( 34042 );

het wetsvoorstel Wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht ( 34217 );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2014 ( 34200-I );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2014 ( 34200-IIA );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014 ( 34200-IIB );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014 ( 34200-III );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2014 ( 34200-IV );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014 ( 34200-V );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 ( 34200-VI );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 ( 34200-VII );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 ( 34200-VIII );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 ( 34200-IX );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014 ( 34200-X );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 ( 34200-XII );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 ( 34200-XIII );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 ( 34200-XV );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 ( 34200-XVI );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2014 ( 34200-XVII );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2014 ( 34200-XVIII );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2014 ( 34200-A );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2014 ( 34200-B );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2014 ( 34200-C );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2014 ( 34200-F );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2014 ( 34200-H );

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 ( 34200-J );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-IIA );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-I );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-IIB );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-III );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-IV );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-V );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-VI );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-VII );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-VIII );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-IX );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-X );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-XII );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-XV );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-XVI );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-XVII );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-XVIII );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-A );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-B );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-C );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-H );

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 34210-J ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter :

De aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie) (33802) te hebben kunnen verenigen.

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer (34042) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik hoef de vergadering niet te schorsen, zoals oorspronkelijk gepland, want de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de initiatiefnemers, de heer Van Weyenberg en mevrouw Keijzer zijn al aanwezig.