Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150014 - Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

- E150014

Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van PVV (Dercksen) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer