34.300 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.300 VIII, B) is op 3 december 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

189
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-189] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-189] documenten