Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging SER-advies arbeidsmigratie (33.475) (T01814)

-
Toezegging SER-advies arbeidsmigratie (T01814)

Kabinetsreactie op het SER-advies Arbeidsmigratie

De fractie van GroenLinks (Strik) levert op 15 september 2015 inbreng voor een reactie op de brief van de minister van SZW van 16 juni 2015 met de kabinetsreactie op het SER-advies arbeidsmigratie (33475, I en bijlagen).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren