34.272

Erkenning van grensoverschrijdende beroepskwalificaties in de EU-lidstatenMet dit wetsvoorstel krijgen EU-onderdanen die hun beroepskwalificaties in een lidstaat hebben behaald, toegang tot hetzelfde gereglementeerde beroep in een andere lidstaat en kunnen dit uitoefenen met dezelfde rechten als de onderdanen van het betreffende lidstaat.

Door eenvoudigere en snellere erkenning van beroepskwalificaties binnen de EU kunnen lidstaten die te kampen hebben met tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten beter worden opgevangen. Vraag en aanbod op de Europese arbeidsmarkt zouden op deze manier beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening») (PbEU 2013, L 354PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.272, A) is op 15 oktober 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 1 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 50PLUS en PVV stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

2 september 2015

titel

Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

23