T02139

Toezegging Toezenden tijdplanning (34.058)De Minister van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman (CDA), toe dat de Kamer een tijdplanning wordt toegezonden betreffende de evaluatie in 2016 van het verduurzamingsbeleid.


Kerngegevens

Nummer T02139
Status voldaan
Datum toezegging 16 juni 2015
Deadline 1 juli 2015
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Dr. A.H. Flierman (CDA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Energieakkoord
evaluaties
tijdplanning
verduurzamingsbeleid
Kamerstukken Wet windenergie op zee (34.058)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 35, item 6, blz. 17

De heer Flierman (CDA):

(...)

Mijn tweede vraag is als volgt. In 2016 is een evaluatie afgesproken. 2016 is een heel jaar, dat is een lang tijdvak, zeker gerelateerd aan de besluitvorming die we eerder ter sprake brachten rond het Nationaal Waterplan en de herziening daarvan. Wanneer in 2016 verwacht de minister de evaluatie?

Minister Kamp:

Ik kan niet aangeven wanneer precies in 2016 de evaluatie zal zijn. Ik vind dit wel iets waarover duidelijkheid moet komen voor de heer Flierman en de gehele Eerste Kamer. Ik zal daarom een tijdplanning voor de evaluatie wisselen met de Eerste Kamer.


Brondocumenten


Historie