34.258

Initiatiefvoorstel-Klein Elektronisch inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheidenDit initiatiefwetsvoorstel van het voormalige Tweede Kamerlid Klein maakt het voor partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen mogelijk om kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden zoals ondersteuningsverklaringen voortaan ook elektronisch – digitaal – in te leveren. Vanwege het ondertekenen van deze documenten moet dit nu nog op papier gebeuren. Om deze procedure te veranderen is een wijziging van de Kieswet nodig.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Vervallen
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 17 mei 2022 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.


Kerngegevens

ingediend

20 juli 2015

titel

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten