Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Vereenvoudiging berekening beslagvrije voet (33.161 / 33.801) (T01988)

-
Toezegging Vereenvoudiging berekening beslagvrije voet (T01988)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 2 juli 2015 met de kabinetsreactie op het preadvies 'Naar een nieuwe beslagvrije voet' voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren