Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging SER-advies arbeidsmigratie (33.475) (T01814)

-
Toezegging T01814 (SER-advies arbeidsmigratie)

Brief van de minister van SZW van 16 juni 2015 met kabinetsreactie SER-advies arbeidsmigratie (33475, I en bijlagen)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 16 juni met de kabinetsreactie. De fractie van GroenLinks (Strik) levert op 8 september 2015 inbreng hiervoor. Toezegging T01814 kan met de brief als voldaan worden beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren